SIZE CHART ขนาดเสื้อ

เสื้อยืด

หมายเหตุ : 
1. ความคลาดเคลื่อนไซส์เสื้อจากการตัดเย็บ +/- 1 นิ้ว
2. สามารถแจ้งเนื้อผ้าอื่นๆ และสีเสื้อที่ต้องการสั่งตัดได้ ตั้งแต่จำนวน 50 ตัวขึ้นไป (ราคาขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า)
3. ราคาข้างต้นยังไม่รวมสกรีนเสื้อ หรือ ปักเสื้อ

TS1 01

Shirt Free Size Chart

ตารางเสื้อ111 01

เสื้อโปโล

หมายเหตุ : 
1. ความคลาดเคลื่อนไซส์เสื้อจากการตัดเย็บ +/- 1 นิ้ว
2. สามารถแจ้งเนื้อผ้าอื่นๆ และสีเสื้อที่ต้องการสั่งตัดได้ ตั้งแต่จำนวน 50 ตัวขึ้นไป (ราคาขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า)
3. ราคาข้างต้นยังไม่รวมสกรีนเสื้อ หรือ ปักเสื้อ

TS2 01

Men's Polo Shirt Size Chart

ไซต์เสื้อ polo 01

Women's Polo Shirt Size Chart

ไซต์เสื้อ polo 02 01